Gabinet Terapii Naturalnych "Pod Kopułami", Poznań
+48 789 580 685
poznan@placenta-komorki-macierzyste.pl

Komórki macierzyste z poroża jelenia pomogą w regeneracji ludzi.

poroże jelenia

Komórki macierzyste z poroża jelenia pomogą w regeneracji !

https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Wroclaw-komorki-macierzyste-z-poroza-jelenia-pomoga-w-regeneracji,160124,11.html

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i spółki Stem Cells Spin S.A. opracowali technologię umożliwiającą wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia szlachetnego w medycynie, ale także w weterynarii i kosmetologii.

Wrocław: komórki macierzyste z poroża jelenia pomogą w regeneracji
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W wyniku prowadzonych przez ponad dwa lata badań powstały cztery prototypy wyrobów medycznych. Powstałe dzięki badaniom realizowanym w ramach projektu „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” produkty mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu uszkodzeń skóry, wspomaganiu regeneracji i gojeniu ran po przeszczepach, leczeniu błony śluzowej jamy ustnej, a także regeneracji rogówki oka.

Naukowcy z Wrocławia odkryli, że poroże jelenia szlachetnego posiada unikatowe właściwości regeneracyjne. W przypadku tych zwierząt w okresie regeneracji poroże może przyrosnąć nawet 2 cm na dobę.

Badaniami zajmuje się Konsorcjum Biocervin, w skład którego wchodzi spółka Stem Cells Spin S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pieniądze na ten cel pozyskano z programu Innowacyjna Gospodarka – projekt był współfinansowany przez NCBR w ramach przedsięwzięcia pilotażowego wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków EFRR w ramach PIOG. Grant na cel badań nad komórkami macierzystymi wyniósł 57 mln. zł. i był jednym z największych programów badawczo-rozwojowych w Polsce.

Doktor hab. Marek Cegielski, wiceprezes zarządu i dyrektorem ds. badań i rozwoju Stem Cells Spin SA, zwraca uwagę, że większość uniwersyteckich wynalazków otrzymuje patent i praca nad innowacyjnym projektem na tym etapie się kończy.

W tym przypadku było inaczej – w 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu została zawiązana spółka biotechnologiczna typu spin off, która prowadzi komercjalizację wynalazków dot. komórek MIC-1. Dzięki dofinansowaniu z NCBR i realizacji projektu zbudowano nowoczesny zespół laboratoriów hodowli porożogennych komórek macierzystych i wytwarzania surowców oraz produktów na ich bazie dostosowany do wymogów stosowanych w obszarze produkcji farmaceutycznej. W tym właśnie laboratorium prowadzone były (i są w dalszym ciągu) badania nad komórkami macierzystymi, ich hodowla i w efekcie – tam też powstały cztery prototypy wyrobów medycznych.

Na realizację badań było jednak bardzo mało czasu, co zaznaczył prof. dr hab. Józef Nicpoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy mieli tylko 29 miesięcy, jednak projekt zakończył się powodzeniem.